Triển khai genCRM cho C.T Group

Tập đoàn C.T Group được thành lập từ năm 1992, đến nay đã có bước phát triển lớn mạnh không ngừng với 36 công ty thành viên với trên 2000 cán bộ nhân viên. Hoạt động trên rất nhiều mảng như bất động sản, bán lẻ cao cấp, xây dựng, đầu tư tài chính, ẩm…