Ra mắt genCRM 2.3

Luôn cải tiến để phù hợp với sự thay đổi không ngừng của công nghệ, khoa học quản lý và thực tiễn thị trường là cam kết của GEN trong việc phát triển phần mềm quản trị quan hệ khách hàng genCRM. Đến thời điểm hiện tại, GEN đã chính thức ra mắt phần mềm…