Triển khai CRM cho IMG

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (IMG) là một tập đoàn lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản (với rất nhiều dự án khu dân cư, đô thị mới, trung tâm thương mại, khu công nghiệp) dịch vụ (trong đó có kinh doanh khách sạn, y tế, taxi), năng lượng, tài chính……