gencrm insight khach hang

8 công cụ hàng đầu để tìm ra Insight khách hàng

Có nhiều định nghĩa về Insight khách hàng (Customer Insight). Bạn sẽ thấy chúng xuất hiện trong hầu hết tất cả các cuốn sách, website, tài liệu hay bất cứ thứ gì liên quan quan đến bán hàng và Marketing. Nhưng để hình dung một cách dễ hiểu thì Insight khách hàng chỉ là những…