phan-mem-crm-mien-phi

Top 4 phần mềm CRM miễn phí cực hữu ích

Top phần mềm CRM miễn phí chắc hẳn đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Bài viết sẽ giới thiệu một số phần mềm CRM miễn phí được nhiều doanh nghiệp triển khai nội bộ. Tuy nhiên, trước hết chúng ta sẽ làm rõ xem phần mềm CRM miễn phí tại sao lại miễn phí? Ai…