GEN nhận bằng khen Doanh nghiệp Hà Nội vàng

Đã trở thành một hoạt đồng thường niên trong nhiều năm gần đây, Đêm doanh nghiệp là chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Thủ đô Hà Nội và cộng đồng. Đêm…