triển khai phần mềm crm cho Ngọc Hòa Veston

Triển khai phần mềm CRM cho Ngọc Hòa Veston

Ngọc Hòa Veston là đơn vị tiếp theo tin tưởng Công ty phần mềm Gen, khi đồng ý kí kết sử dụng phần mềm CRM bản chuẩn và tích hợp SMS phục vụ cho việc quản lý mối quan hệ khách hàng. Có thể bạn chưa biết, phần mềm CRM không chỉ phù hợp riêng…