gen crm thong bao nghi tet duong lich 2020

genCRM Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2020

Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2020   Kính gửi Quý khách, Công ty cổ phần phần mềm GEN trân trọng thông báo đến Quý khách Lịch nghỉ tết dương lịch 2020 như sau: Thứ Tư (01/01/2020): Nghỉ tết dương lịch 2020 Thứ Năm (02/01/2020): Hoạt động bình thường Để được hỗ trợ trong thời…