Không phải tất cả khách hàng đều tốt trong kinh doanh – Đây là cách để tìm ra những khách hàng lý tưởng thực sự

Không phải tất cả khách hàng đều tốt trong công việc kinh doanh của bạn, luôn có những vị khách muốn có được nhiều hơn số tiền họ phải bỏ ra. Vậy việc tập trung quá nhiều vào những vị khách này sẽ là một sự hao tổn về công sức và tiền bạc. Khách…