Let’s Make Something Great!

Nếu bạn muốn biết có thể áp dụng CRM vào doanh nghiệp của bạn như thế nào, hãy liên hệ với chúng tôi.

Địa chỉ

Tầng 5 số 298 Cầu Giấy, Hà Nội

Gọi chúng tôi

Tư vấn

0983.813.813

Hỗ trợ sử dụng

(024) 234 70 999

Email

Các vấn đề chung

info@gen.vn

Hợp tác

tan.nguyen@gen.vn

Gửi thông tin liên hệ

Mạng xã hội

@gencrm

@gencrm

@gencrm

@gencrmvn