Dịch vụ khách hàng (customer service) là yếu tố cốt lõi để tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Doanh nghiệp “có tiếng” về dịch vụ tốt sẽ khiến khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn, quyết định mua hàng nhanh hơn và là yếu tố quyết định nếu các yếu tố khác như giá, chất lượng sản phẩm,… là tương đồng. Dịch vụ khách hàng đóng góp không nhỏ vào thành công và giá trị của mỗi thương hiệu.

Tuy vậy, việc xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng hiệu quả trong tầm khả năng về tài chính và nhân lực của doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng. Thông thường, doanh nghiệp sẽ cần cả một phòng ban chuyên trách, đi kèm với đó là các chi phí liên quan không nhỏ như máy tính, thiết bị hỗ trợ, chi phí cố định ngoài lương dành cho nhân sự,… Các rào cản này khiến cho hiện tại chỉ có số ít doanh nghiệp có đủ nguồn lực hoặc doanh nghiệp nước ngoài mới có hệ thống chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Giải pháp của GEN

Giải pháp CRM của GEN cung cấp những công cụ sau để giúp doanh nghiệp thực hiện việc chăm sóc khách hàng:

  • Công cụ để phân loại khách hàng ngay từ đầu vào và phân loại tự động dựa trên lịch sử giao dịch sau này
  • Công cụ để nhắc nhở nhân viên các hành động nên thực hiện
  • Công cụ để nhân viên tương tác với khách hàng hàng loạt nhưng vẫn theo hình thức 1-to-1 (tương tác định danh chính xác đến từng khách hàng)
  • Hệ thống chăm sóc tự động để giảm thiểu khối lượng công việc cho nhân viên, tránh bỏ sót và nâng cao hiệu suất

Tính năng

  • Tương tác thời gian thực với khách hàng qua Facebook, tổng đài
  • Ghi nhận yêu cầu từ khách hàng và theo dõi luồng xử lý hỗ trợ
  • Thiết lập cơ chế chăm sóc khách hàng tự động theo nhiều tiêu chí tùy chọn, ví dụ: nhắc ngày sinh nhật, cám ơn mua hàng, nhắc chăm sóc lại sau 7 ngày, nhắc chăm sóc lại sau 30 ngày, nhắc chăm sóc lại sau 90 ngày, nhắc hỗ trợ chậm xử lý hoặc quá hạn, thông báo khi tăng giảm cấp khách hàng (membership),… (không giới hạn các thiết lập)
  • Gửi email/sms đích danh theo mẫu tạo trước
  • Ghi nhận đánh giá hài lòng của khách hàng tự động qua email

Mục tiêu

Giảm chi phí

Giảm thiểu chi phí nhân sự chuyên trách, thay vì cần 3 người hay nhiều hơn thì doanh nghiệp sẽ chỉ cần 1-2 người.

Tự động hóa

Tự động hóa các hoạt động chăm sóc khách hàng, tránh bỏ sót và gia tăng mức độ thân thiện của thương hiệu đối với khách hàng.

Chuẩn hóa

Chuẩn hóa quy trình và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới khách hàng.

HOTLINE TƯ VẤN

1900.6773

Các thành phần trong giải pháp

null

Phần mềm CRM

Module Loyalty

Module Ticket

Tổng đài VOIP

CS Automation

Module Facebook