CRM cần cho sự thành công!

Chúng tôi có thể giúp bạn

 • Tư vấn xây dựng hệ thống CRM
 • Tích hợp CRM với hệ thống e-learning
 • Xây dựng app cho học viên

Tại sao cần eduCRM?

CRM là "hub" kết nối dữ liệu học viên từ đa nguồn

Các cơ sở giáo dục đang ứng dụng công nghệ ngày càng nhiều do những thay đổi về hành vi khách hàng và sự cạnh tranh.

Dữ liệu học viên từ trước, trong và sau quá trình đào tạo cần được kết nối và liên kết với kênh tương tác để khai thác hiệu quả hơn.

Hãy xem eduRM của GEN có thể giúp được gì cho bạn?

CRM kết nối đa kênh tương tác với học viên
Tự động hóa quy trình đào tạo
Số hóa dữ liệu và quy trình
Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác

Chức năng của eduCRM

eduCRM bao gồm chức năng của hệ thống CRM và chức năng quản lý trung tâm đào tạo

Chức năng CRM

 • Quản lý khách hàng
 • Tư vấn học viên
 • Quản lý đăng ký học
 • Quản lý thu chi
 • Quản lý công việc

Quản lý đào tạo

 • Quản lý giảng viên
 • Quản lý chương trình học
 • Quản lý khóa học
 • Quản lý lớp học
 • Điểm danh, chấm thi, bảo lưu, chuyển lớp, dừng học,...

Tích hợp đa kênh

 • Tích hợp tổng đài VOIP
 • Tích hợp website/landing page
 • Tích hợp Facebook
 • Tích hợp Zalo
 • Tích hợp Email Marketing
 • Tích hợp SMS Brandname

Tính năng nâng cao

 • Thiết lập quy trình tự động
 • Tùy chỉnh thông tin theo đặc thù
 • Quản lý chuỗi đào tạo
 • Có thể tích hợp với hệ thống bên ngoài

Khách hàng tiêu biểu

PACE

Trường đào tạo Doanh nhân PACE

ETEST

Trường Anh ngữ Du học ETEST

MsHoa TOEIC

Hệ thống Anh ngữ Ms Hoa

Đại học Mở

Trường Đại học Mở TP HCM

Đại học Việt Đức

Trường Đại học Việt Đức

Tin liên quan