genCRM Chuẩn

Phần mềm CRM chuẩn, tùy biến linh hoạt cho doanh nghiệp SME

carCRM Gara

Phần mềm CRM dành cho xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô

eduCRM

Phần mềm CRM cho trung tâm đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng

Bảng giá

Chỉ từ 13,000/1 ngày cho gói 5 người sử dụng.