genCRM Enterprise là giải pháp mở được sử dụng cho các nghiệp lớn với nhiều quy trình quản lý phức tạp. Bên cạnh những chức năng chuẩn của phần mềm crm, GEN sẽ làm việc với key user của doanh nghiệp để cùng xác định các bổ sung mới sẽ đưa vào phần mềm để giải pháp cuối cùng sẽ vừa khớp với nhu cầu quản lý và đặc thù quản trị của doanh nghiệp.

Với genCRM Enterprise, các quy trình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh, tối ưu hơn và áp dụng trên phần mềm mà không yêu cầu các thay đổi lớn đối với cán bộ nhân viên hiện tại. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa phần mềm vào áp dụng mà không gây nên sự xáo trộn hay phản ứng từ người dùng, trong doanh nghiệp lớn thì đây là vấn đề rất quan trọng để đảm bảo thành công của dự án.

Trải qua hơn 8 năm kinh nghiệm với rất nhiều khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực hoạt động đặc thù, GEN đã tích lũy và xây dựng riêng cho mình phương pháp luận triển khai dự án. Phương pháp luận triển khai phần mềm crm giúp chúng tôi cùng khách hàng hạn chế tối đa các rủi ro có thể làm thất bại dự án cũng như kiểm soát tốt nguồn lực tham gia, khung thời gian cho phép.

 

Các dự án gần đây chúng tôi đã thực hiện

 

Crescent Mall – Phú Mỹ Hưng
Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ
Công ty Cổ phần ABC Bắc Ninh
Công ty TNHH Thương mại Vạn An
Đại lý ô tô Isuzu Thăng Long
Trung tâm Tiếng Anh Ms Hoa Toeic
Công ty Cổ phần Evergreen Đầu tư
Ecopark – Vihajico