Module quản lý bảo hành trên CRM

Phần mềm CRM dùng cho quản lý bảo hành

Phần mềm CRM dùng cho quản lý bảo hành là một trong những tính năng mà không nhiều người nghĩ phần mềm CRM có thể đáp ứng được. Trên thực tế qua nhiều năm phát triển, GEN đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng dành cho doanh nghiệp…