Phần mềm crm phiên bản mới 4.8

genCRM version 4.8 có gì mới?

genCRM phiên bản 4.8 có gì mới? Bài viết này sẽ giúp các bạn nắm được các tính năng mới mà GEN đã bổ sung cho phần mềm CRM phiên bản 4.8 của GEN. 1. Cải thiện chức năng automation Chức năng automation cho phép doanh nghiệp thiết lập các hành động mà hệ thống…