Chiếm lĩnh 5 kênh bán hàng bằng CRM

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM xuất phát điểm là công cụ quản trị nội bộ của doanh nghiệp với các tính năng như: Xây dựng và quản lý kho dữ liệu khách hàng tập trung Xây dựng quy trình kinh doanh cho doanh nghiệp Quản lý đội ngũ nhân viên kinh…

Công cụ cho người muốn khởi nghiệp

Khởi nghiệp không có nghĩa là bạn chỉ chú trọng vào việc tạo ra sản phẩm mà sẽ còn phải đảm trách nhiều vai trò hơn thế. Ngoài hiểu biết về pháp luật, kinh tế, kế toán,… bạn sẽ còn phải trang bị cho mình kiến thức về quản trị, quy trình và tổ chức…