genCRM

Phần mềm CRM chuẩn của GEN với khả năng tùy biến cao hỗ trợ tối ưu cho các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ

carCRM

Phần mềm CRM cho gara/showroom thiết kế theo đặc thù quản lý của ngành giúp chuẩn hóa quy trình nhanh chóng

eduCRM

Phần mềm CRM cho cơ sở giáo dục/đào tạo, quản lý dữ liệu học viên, quản lý lớp học, giáo vụ, giảng viên

Giải pháp

Thống nhất và thông suốt marketing – sales – chăm sóc khách hàng trong một phần mềm duy nhất ➟ Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, kiểm soát vận hành và giữ vững tăng trưởng ➟ Giải pháp cho doanh nghiệp lớn

genCRM

Phần mềm CRM chuẩn của GEN với khả năng tùy biến cao hỗ trợ tối ưu cho các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ

carCRM cho showroom

Phần mềm CRM cho showroom ô tô giúp số hóa quy trình quản lý mua-bán xe, quản lý marketing và chăm sóc khách hàng

carCRM cho gara

Phần mềm CRM cho gara sửa chữa ô tô giúp quản lý hiệu quả quy trình sửa chữa xe, tự động hóa quy trình chăm sóc xe định kỳ

eduCRM

Phần mềm CRM cho cơ sở giáo dục/đào tạo, quản lý dữ liệu học viên, quản lý lớp học, giáo vụ, giảng viên